גולדין עבודות חשמל

סידור וחיווט ארון התקשורת כולל התקנת נקודות חיבור חדשות לתקשורת ומחשבים.