חברת פליפר

סידור וחיווט מחדש של כבילת תקשורת ומחשבים בארון התקשורת של החברה.