חברת MONDAY

התקנת קיר פלזמות במשרדי החברה כולל ביצוע כבילת תשתית התקשורת והחשמל.