קובי פרופילים ונגישות

הקמת תשתית תקשורת כולל ביצוע כבילה והתקנת נקודות תקשורת